parallax background

CareClub

Peaceful Deathผู้ดูแล คือบุคคลสำคัญในการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ดูแลหลายคนเผชิญกับความเครียด ความเหนื่อยล้า พักผ่อนไม่เพียงพอ ความรู้สึกผิด ไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง หรือแม้แต่เจ็บป่วยจากการดูแล

น่าจะเป็นเรื่องดี หากผู้ดูแลทางใจ เพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งผู้ป่วยและตัวผู้ดูแลเอง

Care Club คือชุดเครื่องมือสำหรับจัดกิจกรรมกลุ่มสนทนา และกิจกรรมผ่อนคลาย สำหรับชุมชนผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว หรือบุคลากรสุขภาพ ภายใต้โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี กลุ่ม Peaceful Death ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การดำเนินกิจกรรม Care Club มีองค์ประกอบดังนี้

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน
  • ผู้นำกิจกรรม 1 คน
  • ผู้ช่วยนำกิจกรรม (ถ้ามี) 1 คน
  • ชุดเครื่องมือ Care Club
  • เวลาจัดกิจกรรมประมาณ 1.5 - 3 ชม.
  • อุปกรณ์วาดเขียน (ถ้ามี)

ดูคู่มือ Care Club เพิ่มเติมได้ ที่นี่

ดาวน์โหลดภาพมันดาลาได้โดยการคลิกปุ่มด้านล่าง


 

วิธีการสั่งซื้อ

แจ้งรายชื่อ จำนวนหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อ และที่อยู่จัดส่งได้ที่ไลน์ @peacefuldeath หรือ inbox แฟนเพจ Peaceful Death ทีมงานจะคำนวนราคาค่าหนังสือและค่าจัดส่งให้ท่าน โอนค่าหนังสือและค่าจัดส่ง ได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน
เลขที่บัญชี 058-3-89244-3
ชื่อบัญชี นาย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ และ นส. วรรณา จารุสมบูรณ์ และ นส.ฐนิดา อภิชนะกุลชัย
ส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้ประสานงาน เพื่อจัดส่งหนังสือในลำดับต่อไ

หมายเหตุ: ทีมงานจะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนเฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์

[seed_social]