สมุดเบาใจ

สมุดบันทึกเพื่อการวางแผนดูแลสุขภาพล่วงหน้า

 

สมุดเบาใจฉบับนี้คือรูปแบบหนึ่งของเอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับ สุขภาพช่วงสุดท้าย และการตายดี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Advance Directive หรือ Living will ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12

สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือช่วยสํารวจความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เมื่อท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ทั้งยังช่วยวางแผนและสื่อสารความต้องการของท่านให้ครอบครัวและทีมสุขภาพได้รับรู้ พวกเขาจะได้ไม่ต้องเดาใจในกรณีที่ท่านประสบภาวะวิกฤตในช่วงสุดท้าย อีกทั้งยังช่วยลดข้อขัดแย้งในหมู่ญาติและทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาดูแลอีกด้วย

สมุดเบาใจจะให้ความรู้ในประเด็นการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายและวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า การดูแลความสุขสบาย การเลือกผู้แทนการตัดสินใจด้านสุขภาพ การจัดการร่างกายและงานศพ

เพียงทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ หรือเติมคำในช่องว่าง จากนั้น ลงลายเซ็นกำกับในตอนท้ายของสมุด ก็จะได้เอกสารต้นฉบับ สำหรับสื่อสารเจตนาของท่าน เพื่อให้ท่านเบาใจไปเปราะหนึ่ง


สั่งซื้อสมุดเบาใจ เล่มละ 30 บาท ได้ที่ ร้านเบาใจ เว็บ Shopee
หรือคลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดสมุดเบาใจ
ปกผีเสื้อ
ภาษาอังกฤษ

ในช่วงสถานการณ์โควิด ท่านสามารถดาวน์โหลดพินัยกรรมสุขภาพ ฉบับย่อ เพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด ได้ที่นี่

นอกจากนี้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง การวางแผนดูแลล่วงหน้า ประกอบการทำสมุดเบาใจได้ที่เว็บไซต์ Baojai.co 

สั่งซื้อสมุดเบาใจทาง Shopee

เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อ ติดตามการจัดส่ง ท่านสามารถสั่งซื้อสมุดเบาใจผ่านร้านเบาใจ ได้ที่นี่