สมุดเบาใจ

เอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับ
สุขภาพช่วงสุดท้าย และการตายดี


สมุดเบาใจฉบับนี้คือรูปแบบหนึ่งของเอกสารแสดงเจตนาล่วงหน้าเกี่ยวกับ สุขภาพช่วงสุดท้าย และการตายดี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Advance Directive หรือ Living will ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12

สมุดเบาใจเป็นเครื่องมือช่วยสํารวจความต้องการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เมื่อท่านเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิต ทั้งยังช่วยวางแผนและสื่อสารความต้องการของท่านให้ครอบครัวและทีมสุขภาพได้รับรู้ พวกเขาจะได้ไม่ต้องเดาใจในกรณีที่ท่านประสบภาวะวิกฤตในช่วงสุดท้าย อีกทั้งยังช่วยลดข้อขัดแย้งในหมู่ญาติและทีมแพทย์ผู้ให้การรักษาดูแลอีกด้วย

สมุดเบาใจจะให้ความรู้ในประเด็นการดูแลสุขภาพช่วงสุดท้ายและวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้า การดูแลความสุขสบาย การเลือกผู้แทนการตัดสินใจด้านสุขภาพ การจัดการร่างกายและงานศพ

เพียงทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ หรือเติมคำในช่องว่าง จากนั้น ลงลายเซ็นกำกับในตอนท้ายของสมุด ก็จะได้เอกสารต้นฉบับ สำหรับสื่อสารเจตนาของท่าน เพื่อให้ท่านเบาใจไปเปราะหนึ่ง


ติดต่อขอรับสมุดเบาใจ และบริจาคสมทบค่าจัดพิมพ์ได้ที่ กลุ่ม Peaceful Death โดยแจ้งรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่จัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ อีเมล จำนวนสมุดเบาใจที่ต้องการ (ขนาด B5 ราคาเล่มละ 30 บาท)

โอนเงินได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน
เลขที่บัญชี 058-3-89244-3
ชื่อบัญชี นาย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ และ นส. วรรณา จารุสมบูรณ์ และ นส.ฐนิดา อภิชนะกุลชัย

แจ้งข้อมูลการสั่งซื้อได้ทาง
Peaceful Death Fanpage
Line @peacefuldeath

คลิกที่ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดสมุดเบาใจ
ปกผีเสื้อ
ปกสีฟ้า
Download PDF