parallax background
 

กิจรรม พื้นที่ปัญญ์รัก ตอน “ว่าง”


วันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ มูลนิธิปัญญ์รัก จังหวัด นครสวรรค์ ร่วมกับ โครงการความตายพูดได้ (เครือข่ายพุทธิกา) และ จิตต์อาทร ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่แห่งปัญญาและความรัก “พื้นที่ปัญญ์รัก” วันนั้นบรรยากาศจะอบอุ่นเพียงใด แล้ว กิจกรรมภายในงานต่างๆ เช่น ศิลปะเพื่อการภาวนา เวทีเสวนา ซุ้มกิจกรรม จะเป็นอย่างไร ขอเชิญชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของพื้นที่ปัญญ์รัก ตอน “ว่าง”