Photo Gallery


Gallery

Transgender Day of Remembrance: TDoR

20 พฤศจิกายน ของทุกปี ที่ทั่วโลกจะระลึกถึงการจากไปของคนข้ามเพศเพราะความรุนแรงและการขาดความเข้าใจเรื่องความเท่าเทียมในความเป็นคน ทั้งยังเป็นช่วงเทศกาลสิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย 29 พฤศจิกายน ของทุกปี

โครงการความตายพูดได้(HappyDeathday) โดย เครือข่ายพุทธิกา และภาคีเรื่องสิทธิ, สุขภาพและความหลากหลายทางเพศ ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง “ใจบันดาลใจ” (Breathe) แล้วพูดคุยกันต่อเรื่อง “ความตายออกแบบได้และความตายที่ไม่ได้ออกแบบ” ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์เอกมัย (BTS เอกมัย) วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

Gallery

สวัสดีความตาย ปีใหม่ของชีวิต 2561

สวัสดีความตาย ปีใหม่ของชีวิต กับ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์  โดยบรรยากาศของกิจกรรมการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ เป็นไปอย่างน่ารักและอบอุ่นหัวใจอบอวลไปทั้งห้องประชุม สร้างความเป็นเพื่อนระหว่างผู้ร่วมเรียนรู้ เพื่อให้คอยเกื้อหนุนทางจิตใจแก่กันและกัน เพื่อให้เราสวัสดีความตาย และให้ทุกวันเป็นปีใหม่ของชีวิตได้อย่างงดงาม

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170   ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น.

Gallery

Art of Living and dying

ณ โรงพยาบาลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

Gallery

วาดความตายออกแบบชีวิต

ณ โรงพยาบาลเส้าไห้ จังหวัดสระบุรี

Gallery

กิจกรรมวาดความตาย

ณ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Gallery

กิจรรม พื้นที่ปัญญ์รัก ตอน “ว่าง”

วันที่ 26-28 มกราคม 2561 ณ มูลนิธิปัญญ์รัก จังหวัด นครสวรรค์ ร่วมกับ โครงการความตายพูดได้ (เครือข่ายพุทธิกา) และ จิตต์อาทร ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างพื้นที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่แห่งปัญญาและความรัก “พื้นที่ปัญญ์รัก” วันนั้นบรรยากาศจะอบอุ่นเพียงใด แล้ว กิจกรรมภายในงานต่างๆ เช่น ศิลปะเพื่อการภาวนา เวทีเสวนา ซุ้มกิจกรรม จะเป็นอย่างไร ขอเชิญชมภาพบรรยากาศกิจกรรมของพื้นที่ปัญญ์รัก ตอน “ว่าง”

Gallery

"วันเบาใจ" การดูแลประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต

ณ โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี (โดยความร่วมมือของ โรงพยาบาลพุทธชินราช เครือข่ายพุทธิกา และสสส.) ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากจำนวนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคร้ายแรงรักษาไม่หาย มีจำนวนมากขึ้น ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้จะมีความทุกข์ทรมานทั้งจากตัวโรคและความทุกข์ทรมานจากการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ผู้ป่วยเหล่านี้หากได้รับการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ด้วยวิธีการสื่อสารที่เป็นไปอย่างนุ่มนวล ผู้ป่วยมักจะเลือกที่จะจากไปอย่างสงบท่ามกลางครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักอย่างมีศักดิ์ศรี

Gallery

Art of Living & Dying (ช่วงบ่าย) ม.มหิดล ศาลายา

โดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา จัดกิจกรรมให้ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเวทีจิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 63 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความตายพูดได้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-16.30 ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Gallery

วาดความตายออกแบบชีวิต (ช่วงเช้า) ม.มหิดล ศาลายา

โดย ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับเครือข่ายพุทธิกา จัดกิจกรรมให้ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมเวทีจิตตปัญญาเสวนาครั้งที่ 63 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความตายพูดได้ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30-16.30 ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา