parallax background
 

สมุดเบาใจ

หนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าเลือกวิธีการรักษาในช่วงท้ายของชีวิต


 

สมุดเบาใจ คือ รูปแบบหนึ่งของหนังสือแสดงเจตนาล่วงหน้าเลือกวิธีการรักษาในช่วงท้ายของชีวิต ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 12 หรือ Advance Directive หรือ Living Will ซึ่งบุคคลสามารถจัดทำเตรียมไว้ใช้ยืนยันเจตนาของเจ้าของร่างกายเมื่อเข้าสู่วิกฤตของชีวิต เช่น การหายใจล้มเหลว หัวใจหยุดเต้น เข้าสู่ภาวะโคม่า เป็นต้นทั้งยังเป็นเอกสารที่ช่วยสื่อสารความต้องการของบุคคลให้ครอบครัว และบุคลากรสุขภาพได้รับรู้อย่างชัดเจน

สั่งซื้อสมุดเบาใจ คลิกที่นี่

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ สมุดเบาใจ สำหรับสมาชิกในกลุ่มของตนเองประมาณ 20-40 คน

หลักสูตร สมุดเบาใจ (ครึ่งวัน)

ร่างกำหนดการ

8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน
9.00 – 9.15 น. แนะนำตัว แนะนำโครงการ แนะนำสมุดเบาใจ หรือเกมไพ่ไขชีวิต
9.15 – 11.30 น. กิจกรรม “สมุดเบาใจ หรือเกมไพ่ไขชีวิต”
11.30 -12.00 น. ถอดบทเรียนจากประสบการณ์
12.00 น. เลิกกิจกรรม

หมายเหตุ ช่วงลงทะเบียน ขอความร่วมมือทางผู้จัดงานหาคนประจำจุดลงทะเบียนให้ด้วยค่ะ

เอกสารประกอบจากโครงการ (ตามแต่ตกลง)

 • หนังสือปทานุกรมความตาย
 • ซีดีปทานุกรมความตาย
 • คู่มือ 9 วิธีพูดความตายกับแมว
 • สมุดเบาใจ

 • ผู้เข้าร่วมอบรม

  จำนวน 30-60 คน (ขึ้นอยู่กับสถานที่และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก) เหมาะสำหรับ บุคลากรสุขภาพที่ต้องการเรียนรู้การสื่อสารเพื่อการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย อาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย คนที่มีผู้ป่วยในครอบครัว และผู้สนใจทั่วไป

  ลักษณะสถานที่อบรม

  ห้องประชุมมีเครื่องเสียงและเครื่องฉายภาพที่สมบูรณ์ เป็นห้องสี่เหลี่ยมโล่ง เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมนั่งพื้น และมีเบาะ/ เสื่อรองนั่ง

  อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรม

  เครื่องเขียน กระดาษ A4 , ปากกา

  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องเตรียม

 • แต่งกายที่เคลื่อนไหวสะดวกและเหมาะกับการนั่งพื้น เช่น กางเกงขายาว
 • เตรียมใจ เปิดรับการเรียนรู้